« Back

Balti Spoon OÜ ressursitõhususe kompleksinvesteering

Published: 24.01.2018

Projekt „ Balti Spoon OÜ ressursitõhususe kompleksinvesteering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte
OÜ Balti Spoon soovib projekti „OÜ Balti Spoon ressursitõhususe kompleksinvesteering“ raames investeerida ettevõtte tootmisprotsessi erinevatesse osadesse uuenduslike ja ressurssi säästvamate tehnoloogiate juurutamise ja seadmete soetamise abil. Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust.

Projekti eesmärk ja tulemus
Projekti eesmärk on suurendada OÜ Balti Spooni tootmisprotsessi ressursitõhusust. Projekti tulemusel väheneb tootmises tekkivate jääkide kogus ja suureneb tootlikkus.

Toetuse summa
550 168,50 EUR